23.11.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, poniżej przedstawiamy wyniki jej prac:

Przyjmowanie aplikacji do udziału w projekcie pn.:
„Mój region, moja branża, moja firma”


Harmonogram naborów na rok 2020
Przedstawiamy aktualny harmonogram naborów na rok 2020


05.06.2020

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU DO PROJEKTU
Mój region, moja branża, moja firma”

Projekt

„Mój region, moja branża, moja firma” jest realizowany przez Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Byzdra oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu

„Mój region, moja branża, moja firma” jest zwiększenie szans na trwały związek z rynkiem pracy 40 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i ubogich pracujących (20 kobiet i 20 mężczyzn), które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z pow. lubelskiego dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, z których minimum 8 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w zielonej/białej/srebrnej gospodarce do 30.06.2021 (w związku z zaistniałą sytuacją termin zostanie wydłużony)

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w dniach: 15.06.2020 – 29.06.2020, w godzinach 9:00 – 16:00. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie projektu: Paweł Kielich tel.: 518 – 312 – 302


Pobierz załączniki:


Oświadczenie uczestnika o dochodach:
Ogłoszenie:
Dokumenty rekrutacyjne:
Dokumenty o wsparcie finansowe: