I.B. Company Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie I.B. Company Sp. z o.o.