W zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oferujemy:

• Konsultacje na temat konkursów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych
• Pomoc przy wyborze źródła finansowania
• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami
• Monitorowanie realizacji projektu
• Pomoc i doradztwo na każdym etapie projektu
• Przygotowanie zapytań ofertowych
• Rozliczenie projektów

Aktualnie pracujemy nad następującymi projektami:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.2 Badania celowe 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 1.5 Bon na innowacje 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

W ramach konkursów ogólnokrajowych 1.2 POIiŚ – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 2.3.1 PO IR – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 3.2.1 PO IR – Badania na rynek 3.2.2 PO IR – Kredyt na innowacje technologiczne

W ramach Lokalnych Grup Działania

Świadczymy również usługi doradztwa finansowego w zakresie uzyskania kredytów i pożyczek.